Aanleverinformatie

Aanleveren

Voor het aanleveren van bestanden t.b.v. fotografische afdrukken dient u erop te letten dat deze worden verzonden als Jpeg/sRGB bestand.
Ook voor uw zwart-wit opdrachten verzoeken wij u als sRGB-bestand aan te leveren en niet als Grayscale.

De uiteindelijk  geleverde fotoafdruk zal qua maatvoering c.q. hoogte/breedte verhouding afhankelijk zijn van de beeldverhouding van de bestanden welke u aanlevert.  Zo heeft een compact camera  een beeldverhouding van 3:4 en de meeste DSLR’s een verhouding 2:3. Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat u de beeldverhouding heeft gewijzigd door nabewerking.

Qpics gaat bij het verwerken/afdrukken van uw bestanden uit van de kortste zijde van het bestand. Dit wordt dan automatisch ook de kortste zijde van de afdruk.   Een 10 x 15 van een DSLR wordt aldus 10,2 x 15,2 cm. Heeft u de beeldverhouding aangepast dan kan dit bijvoorbeeld ook ‘uitlopen’ naar een 10,2 x 23,9 (conform de door u gemaakte beeldaanpassing).

Uw bestanden worden qua beeldverhouding / maat dus ‘geprint zoals aangeleverd’.

Omdat ons ultramoderne printerpark bij het afdrukken met plm 2 % ‘beeldoverlap’ print, zal er altijd sprake zijn van licht beeldverlies aan de randen.

 

Beeldoptimalisatie

Tijdens de bestelprocedure kunt u na het invullen van uw naam en adresgegevens aanvinken of u uw foto’s in de order wilt laten afdrukken met “Beeldoptimalisatie”.

Als u dit aanvinkt, worden uw foto’s automatisch in bepaalde mate gecorrigeerd op dekking, contrast en kleur.

Deze correctie zorgt er voor dat kleurdominanten en contrastverschillen worden geoptimaliseerd, waardoor uw afdrukken qua kwaliteit dicht bij elkaar komen te liggen.

Voor opnamen die onder geconditioneerde lichtomstandigheden zijn gemaakt en voor kunstopnamen die u zelf op kleur heeft gebracht naar het origineel kunt u deze optimalisatie beter uit laten.

 

Witte Randen

Wilt u witte randen om uw beelden heen?
U kunt de bestanden kant en klaar aanleveren met witte rand, houdt u dan rekening met de 2% overlap tijdens het printen. Houdt u dan minimaal een rand rondom aan van 5 mm.

Heeft liever dat Qpics de witte randen voor u er om heen zet? Geef dit dan aan in de opmerkingen.

 

Werkelijke maatvoering

In de tabel treft u de standaard afdrukformaten en de daarbij behorende werkelijke maatvoeringen.

Hierbij  zijn maten aangegeven tot de 50 cm lijn, daar elke grotere maat door Qpics handmatig wordt vervaardigd en aldus ook exacte maatvoeringen betreft.

10 x 15 cm

10,2 x 15,2

13 x 18 cm

12,7 x 17,8

13 x 19 cm

12,7 x 19,1

15 x 22 cm

15,2 x 22,8

20 x 30 cm

20,3 x 30,5

30 x 45 cm

30,5 x 45,7

40 x 60 cm

40,6 x 60

50 x 75 cm

50,8 x 76,2

Voor de formaatlijnen en alle formaten c.q. maximale formaten  verwijzen we u graag naar het prijsoverzicht.

Bij het bestellen van afdrukken ziet u op uw scherm de optie ‘bewerk afbeelding’. Hiermee biedt Qpics u de mogelijkheid om eenvoudig en snel de beeldverhouding van uw opname aan te passen en zodoende tot een andere fotoafdruk te komen, welke u ziet weergegeven in de ‘formaatlijnen’.

Qpics biedt uiteraard de mogelijkheid om uw bestanden als zwart-wit afdruk te laten finishen. Hierbij kunt u de bestanden aan te leveren als kleurbestand of zelf omzetten naar zwart-wit.
Wilt u er bij het zelf omzetten opletten dit als sRGB-bestand aan te leveren?  Levert u een kleurbestand aan, dan kiest u tijdens het bestellen voor ‘zwart-wit’.